Tym razem biblioteki szkolne

Gmina Dzwola znalazła się na liście gmin, które otrzymały dofinansowanie w ostatniej edycji Rządowego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 3, który ma na celu rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

 

Szkoły otrzymają wsparcie finansowe na zakup książek w wysokości 22480,00 zł. Warunkiem otrzymania wsparcia w ramach programu był zadeklarowany wkład własny organu prowadzącego w wysokości 20 % tj. 5 620,00 zł. Całkowity koszt realizacji programu to  28 100,00 zł, w rozbiciu na poszczególne szkoły przedstawia się następująco:

1)       Publiczna Szkoła Podstawowa w Branwi: 3 100,00 zł;
2)       Publiczna Szkoła Podstawowa w Dzwoli im. „Bohaterów Września 1939”:  5 000,00 zł;
3)       Publiczna Szkoła Podstawowa w Krzemieniu im. ks. Jana Twardowskiego: 5 000,00 zł;
4)       Publiczna Szkoła Podstawowa w im. Jana Pawła II w Kocudzy: 15 000,00 zł.

Otrzymane wsparcie finansowe wzbogaci księgozbiory bibliotek szkolnych w nowości wydawnicze (książki niebędące podręcznikami), w szczególności o: lektury szkolne, beletrystykę oraz pozycje popularno – naukowe i wpłynie na popularyzowanie regularnego czytelnictwa wśród uczniów – także w okresie ferii letnich i zimowych. Doposażenie bibliotek szkolnych w takie atrakcyjne dla uczniów książki ułatwi realizację celów kształcenia w zakresie edukacji czytelniczej określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz będzie wpływać na rozwój zainteresowań dzieci i młodzieży, w tym kształtowanie twórczych postaw. Dla wielu młodych czytelników nowo wydana książka z nowoczesną szatą graficzną, może stanowić inspirujące źródło wiedzy. Dzięki lekturze książek z klasyki literatury dziecięcej i młodzieżowej, młody czytelnik będzie miał okazję do rozmów o literaturze, ze starszymi czytelnikami a również swoimi rodzicami.