Twardość wody z gminnych wodociągów

Urząd Gminy Dzwola informuję, iż twardość wody z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę wynosi 232 mg/l CaCO3, w związku z czym jej stopień twardości jest średnio-twardy.

 

 

twardość wody-thumbnail