TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI 116 111

Na mocy porozumienia pomiędzy Komendantem Głównym Policji a Prezesem Fundacji Dzieci Niczyje od 6 listopada 2008 roku działa „ogólnopolski telefon zaufania dla dzieci 116 111”. telefon 116 111 służy młodzieży i dzieciom potrzebującym wsparcia, opieki i ochrony. Zapewnia dzwoniącym możliwość wyrażania trosk,

rozmawiania o sprawach dla nich ważnych oraz kontaktu w trudnych sytuacjach. Linia 116 111 obsługiwana jest przez psychologów i pedagogów, którzy wysłuchują młodych ludzi i udzielają im wsparcia w sytuacjach kryzysowych. Dzwoniący nie muszą podawać swoich danych, by porozmawiać. Działaniu linii telefonicznej 116 111 towarzyszy strona internetowa: www.116111.pl, która umożliwia zadawanie anonimowych pytań online przez całą dobę.