#TARCZADLASAMORZĄDÓW

W dniu 25 czerwca 2020 r. Wójt Gminy Dzwola z rąk Posła na Sejm RP Jerzego Bieleckiego otrzymał 549 384,00 zł z Funduszu Inwestycji Samorządowych. Miejscem przekazania dofinansowania był budynek Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim.

 

Na spotkaniu dofinansowanie otrzymali również: Powiat Janowski, w kwocie prawie 4 miliony złotych, Gmina Janów – 2,2 miliona złotych, gmina Godziszów – ponad 600 tysięcy złotych. Pół miliona złotych rządowej dopłaty do inwestycji lokalnych otrzymała gmina Batorz, Chrzanów, Modliborzyce i Potok Wielki.

Fundusz Inwestycji Samorządowych to środki przeznaczone na dotacje dla gmin, powiatów i miast, w wysokości od 0,5 mln zł do aż ponad 93 mln. Łącznie w skali całego kraju aż 6 miliardów złotych (5 mld dla gmin i miast na prawach powiatu i 1 mld dla powiatów ziemskich). W sytuacji gdy wiele gmin i powiatów boryka się z trudnościami finansowymi, dostęp do wielkiego rządowego programu wsparcia inwestycji to Tarcza dla samorządów.

Kwoty dotacji dla poszczególnych samorządów wynikają z relacji wydatków majątkowych i zamożności gmin i powiatów.

Źródłem finansowania projektu jest Fundusz COVID-19. Wsparcie jest bezzwrotne.

Środki przekazane przez rząd będzie można wykorzystać na bliskie ludziom inwestycje, m.in. remonty szkół i przedszkoli, inwestycje w wodociągi i kanalizację, budowę żłobków, drogi – a także inne niezbędne lokalnie działania.