Szkolenie dla osób świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze – Janów Lubelski – 22.05.2017 r.

Fundacja Inicjatyw Lokalnych z siedzibą w Lublinie, ul. Rynek 7, 20 – 111 Lublin Regionalny Ośrodek Kształcenia w Janowie Lubelskim, powołując się na Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dn. 22 września 2005 r. zaprasza osoby świadczące specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi na kolejną edycję szkolenia:

Trening umiejętności społecznych w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych

Tematyka:

  1. Umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań:

–         Teorie motywowania i mobilizowania klienta do zmiany;

–         Zasady wprowadzania zmiany;

–         Budowanie zaufania, akceptacji i chęci współpracy w procesie zmiany;

–         Radzenie sobie z oporem przed zmianą.

  1. Kształtowanie nawyków celowej aktywności:

–         Efektywna komunikacja opiekuna z klientem;

–         Elementy perswazji w świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych;

–         Techniki poznawczo-behawioralne w kształtowaniu celowej aktywności (m.in. wzmacnianie, wygaszanie).

  1. Prowadzenie treningu zachowań społecznych:

–         Planowanie treningów zachowań społecznych (potrzeby, cele, kolejność realizacji);

–         Zasady prowadzenia treningów (przygotowanie scenariusza);

–         Metody, formy prowadzenia treningów zachowań społecznych, adekwatne do specyfiki uczestników i celów.

Termin szkolenia: 22 maja 2017 r. (poniedziałek), godz. 9:00.

Miejsce szkolenia: ul. Zamoyskiego 52, 23–300 Janów Lubelski

Zajęcia poprowadzi Pan Wiesław Talik – dr psychologii, trener warsztatu umiejętności psychospołecznych (rekomendacja I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego nr I/364), wykładowca akademicki, doradca zawodowy. Posiada 10-letnie doświadczenie w opracowywaniu i prowadzeniu szkoleń oraz warsztatów z zakresu kompetencji miękkich.

Koszt : 100,00 zł netto od 1 osoby  (w tym przerwa kawowa).

Zgłoszenia  przyjmujemy  do  dnia  18  maja 2017 r.  do godz. 15:00

Szczegółowe informacje i zapisy:

tel.: 15 871 75 36, e-mail: fil@lfr.lublin.pl

Karta uczestnictwa

Oferta_Trening_specjalistyczne usługi opiekuńcze _2017_

Rozporządzenie