Szkolenia w ramach projektu: “Era młodych zawodowców”

Fundacja Inicjatyw Lokalnych Oddział w Janowie Lubelskim pragnie poinformować o realizacji kolejnego projektu – “€œERA MŁODYCH ZAWODOWCÓW”, w którym do udziału zaprasza osoby młode od 15 do 29 r.ż., pozostające bez pracy, niezarejestrowane w urzędach pracy w tym: długotrwale bezrobotne, niepełnosprawne i o niskich kwalifikacjach, zwłaszcza nie uczestniczące w kształceniu i szkoleniu.

Celem projektu jest podniesienie szans młodych osób na zatrudnienie poprzez objęcie kompleksowym wsparciem doradczo-szkoleniowym oraz umożliwienie zdobycia doświadczenia zawodowego podczas udziału w 4-miesięcznym stażu zawodowym.
W ramach Projektu przewidziane są szkolenia:
  • Kucharz  200 godz. /czerwiec-lipiec 2017  –  I grupa, listopad-grudzień 2017- II grupa/,
  • Operator koparki jednonaczyniowej kl. III  176 godz. /czerwiec–lipiec 2017/.
  • Magazynier z obsługą wózka widłowego, kasy fiskalnej oraz komputerowych programów magazynowych €“ 184 godz. /wrzesień-październik 2017/,
  • Fryzjer  200 godz. /sierpień-wrzesień 2017/,
  • Operator żurawi przenośnych €“ 76 godz. / lipiec- sierpień 2017/,
Szkolenia zakończą się uzyskaniem dokumentu  potwierdzającego zdobyte umiejętności i/lub kompetencje i/lub kwalifikacje.
W trakcie uczestnictwa w projekcie organizator zapewnia: stypendium szkoleniowe (8,54 zł brutto/1 godz. udziału w szkoleniu) i stażowe (1500 zł. /1 mies.), materiały szkoleniowe, odzież ochronną, wyżywienie podczas szkoleń oraz zwrot kosztów dojazdu, a także badania lekarskie oraz ubezpieczenie NNW.
 
KONTAKT DO BIUR PROJEKTU:
ul. Zamoyskiego 52
23-300 Janów Lubelski
tel. 15 871 75 36
ADRES STRONY WWW: