Święto Konstytucji 3 Maja

Święto Konstytucji Trzeciego Maja jest Polskim świętem narodowym obchodzonym w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Konstytucja ta, uchwalona w 1791 roku przez Sejm Wielki, była pierwszą w nowożytnej Europie i drugą – po amerykańskiej – na świecie.

Napisana została w duchu oświeceniowym przez m.in. króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, Hugona Kołłątaja, Ignacego Potockiego oraz Stanisława Małachowskiego. Autorzy, zainspirowani założeniami Monteskiusza, postanowili wprowadzić trójpodział władzy (na uchwałodawczą, wykonawczą i sądowniczą).

Na mocy tej konstytucji zlikwidowano tzw. złotą wolność szlachecką, czyli swobody i przywileje przysługujące szlachcie. Konstytucja zrównała politycznie mieszczan i szlachtę.