Świadczenie wychowawcze “Rodzina 500+”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzwoli informuje, ze wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego „500+” na nowych zasadach, czyli bez kryterium dochodowego, można składać od 1 lipca 2019 r. w formie elektronicznej, a od 1 sierpnia 2019 r. w formie tradycyjnej w OPS w Dzwoli (pok. nr 20).

Rodzice, którzy mają obecnie przyznane do 30 września 2019 r. świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci, składają od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci. Na podstawie tego wniosku od 1 lipca 2019 r. zostanie im przyznane prawo do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko, natomiast od 1 października 2019 r. na pozostałe dzieci.

W przypadku złożenia wniosku w okresie lipiec-wrzesień 2019 r. świadczenie zostanie przyznane z wyrównaniem od 1 lipca 2019 r. Złożenie wniosku po 30 września 2019 r. oznaczać będzie przyznanie świadczenia od miesiąca złożenia wniosku.

Nowelizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wydłuża do 31 maja 2021 r. pierwszy okres na jaki zostanie przyznane świadczenie wychowawcze na nowych zasadach. Oznacza to, że rodzice nie będą składać ponownie wniosków o świadczenie wychowawcze w 2020 roku.

Dłuższy czas na złożenie wniosku. Rodzice mają aż 3 miesiące od dnia urodzenia dziecka na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze. Świadczenie 500+ otrzymają z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka. Zmiana dotyczy dzieci urodzonych po 30 czerwca 2019 r.

Świadczenia dla drugiego rodzica. W przypadku śmierci rodzica, któremu świadczenie wychowawcze było przyznane, drugi rodzic może mieć prawo do tego świadczenia. Trzeba złożyć wniosek w ciągu trzech miesięcy od dnia śmierci drugiego rodzica.

Co istotne, od 1 lipca 2019 r. przyznanie świadczenia wychowawczego nie wymaga wydawania i doręczania decyzji administracyjnej. Rodzic wnioskujący o świadczenie wychowawcze otrzyma, na adres e-mail, informację o przyznaniu świadczenia. Jeśli nie poda we wniosku adresu poczty elektronicznej, taką informację będzie mógł odebrać osobiście. Nieodebranie informacji nie będzie miało żadnego wpływu na wypłatę przyznanego świadczenia wychowawczego.

Informacji o świadczeniu wychowawczym udziela:

Barbara Jakubiec

tel. 15 875 25 33

 Wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego

Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego