Świadczenia na nowy okres zasiłkowy 2018/2019

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzwoli informuje, że w dalszym ciągu przyjmowane są wnioski o ustalenie prawa do świadczeń na nowy okres zasiłkowy 2018/2019

 

 

 

Wniosek o ustalenie prawa do

świadczeń z funduszu alimentacyjnego

do 31 października 2018 r.
Wniosek o ustalenie prawa do

świadczenia wychowawczego (500+)

do 31 października 2018 r.
Wniosek o ustalenie prawa do

świadczenia Dobry Start (300+)

do 30 listopada 2018 r.
Wniosek o ustalenie prawa do

zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

do 30 listopada 2018 r.

 

W przypadku złożenia wniosku o świadczenie wychowawcze lub wniosku o świadczenia z funduszu alimentacyjnego we wrześniu spowoduje, że ustalenie prawa do świadczenia i jego wypłata za październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada. Natomiast gdy wniosek zostanie złożony w październiku, przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego za październik, listopad i grudzień nastąpi nie później niż do 31 grudnia.

 

W przypadku wniosku o zasiłek rodzinny, gdy wniosek zostanie złożony we wrześniu lub w październiku, ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad i grudzień następuje do dnia 31 grudnia. Gdy wniosek o  zostanie złożony w listopadzie lub grudniu, ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

 

Wniosek dobry start złożony we wrześniu, październiku, listopadzie – świadczenie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

 

Komunikat w sprawie przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2017 r.

W dniu 21.09.2018 r. ukazało się obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2017 roku.

Zgodnie z treścią ww. obwieszczenia, dochód ten w 2017 roku wyniósł 3 399,00 zł, tj. 283,25 zł miesięcznie.