Strażacy ochotnicy podsumowali rok 2017

Utrzymanie porządku i bezpieczeństwa to jedno z najstarszych zadań publicznych na świecie. Problemem tym zajmuje się Sejm RP, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Policja oraz samorządy każdego szczebla. Jednak, nawet najbardziej udane pomysły nie rozwiążą na stałe tego problemu i nie uszczęśliwią obywateli jeśli brak będzie instytucji do realizacji tych programów,

 

a przede wszystkim jeżeli nie będzie ludzi w to zaangażowanych czyli także strażaków ochotników.

Strażacy ochotnicy w dniu 19 marca 2018 r. podsumowali rok 2017.

Oddział Gminny ZOSP RP liczy obecnie 618 członków, tj. o 10 mniej niż w roku 2016, zrzeszonych w 12 jednostkach OSP. Z tej liczby 557 to członkowie zwyczajni, 4 członków wspierających oraz 57 członków honorowych. Kobiety stanowią 5% składu osobowego i jest ich 29.

Zebrania sprawozdawcze odbyły się we wszystkich 12 jednostkach, w których udział wzięło 269 członków zwyczajnych oraz 24 członków honorowych tj. 47% składu osobowego.

W roku 2017 kilka jednostek OSP brało udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych. Najwięcej wyjazdów zanotowały jednostki OSP Dzwola i Krzemień Pierwszy, które należą do KSRG. OSP Dzwola wyjeżdżała do 14 pożarów, 7 miejscowych zagrożeń tj. wypadki drogowe, wichury itp. W wyniku miejscowych zdarzeń ranne zostały 3 osoby a 1 osoba poniosła śmierć. OSP Krzemień Pierwszy wyjeżdżała do 15 pożarów i 15 miejscowych zagrożeń. OSP Kocudza Dolna brała udział przy gaszeniu 4 pożarów i usuwaniu skutków 1 miejscowego zagrożenia. OSP Konstantów wyjeżdżała do 3 pożarów i 1 miejscowego zagrożenia, natomiast OSP Krzemień Drugi wyjeżdżała w 2017 r. do 2 pożarów. Fałszywych alarmów w 2017 r. nie odnotowano.

Dla przypomnienia, czerwcowe zawody sportowo – pożarnicze, w których uczestniczyło 10 jednostek OSP wygrała jednostka OSP Konstantów, która także zwyciężyła w Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych. W zawodach tych także zwinnością, szybkością i siłą wykazali się strażacy z Dzwoli, którzy zajęli trzecie miejsce.

Poza udziałem w akcjach ratowniczo – gaśniczych oraz zawodach pożarniczych, jednostki OSP brały także czynny udział w różnego rodzaju uroczystościach religijnych i patriotycznych, uświetniając godnie te wydarzenia.

Rok 2017 był korzystnym rokiem w zakresie inwestycji.

W listopadzie 2017 r. z udziałem szefów centralnych i wojewódzkich służb mundurowych przekazaliśmy uroczyście w posiadanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzwoli nowy samochód ratowniczo-gaśniczy m-ki IVECO. Zakupiony samochód zastąpił wysłużonego, już blisko czterdziestoletniego Jelcza. Koszt zakupu wozu bojowego to 700 tys. złotych. Jednostka OSP w Dzwoli, funkcjonująca w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, otrzymała dofinansowanie ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w wysokości 400 tys. złotych, natomiast 300 tys. zł. dołożył z budżetu samorząd gminny.

W październiku otrzymaliśmy nieodpłatnie od Firmy FORTACO z Janowa Lubelskiego samochód pożarniczy m-ki Star 244P, który aktualnie garażowany jest w remizie OSP w Konstantowie. Obecnie, jesteśmy w posiadaniu 20 samochodów różnego rodzaju, które ze względu na swój stan techniczny wymagają poważnych nakładów finansowych.

Wybudowany został także przy remizie OSP w Dzwoli garaż na nowy samochód oraz rozbudowany garaż w Krzemieniu Pierwszym, który będzie zabezpieczał w pełni garażowane auta.

Dokonano także wielu zakupów niezbędnego sprzętu, ubrań bojowych a także mundurów wyjściowych.

W dniu 29 grudnia 2017 r. przeprowadzono weryfikację zużytego paliwa i oleju napędowego w jednostkach. W 2017 r. samochody pożarnicze przejechały 18004 km zużywając 3697 litrów oleju napędowego. W stosunku do roku 2016, samochody strażackie przejechały o 2414 km więcej niż w roku 2016 r., zużywając o 717,7 litrów paliwa więcej.

W gospodarce paliwowej nieprawidłowości nie stwierdzono.

W roku 2017 na sprawy związane z finansowaniem działalności OSP wydatkowano ogółem kwotę 663 990,00 zł, z czego 300 tys. zł to wkład Gminy Dzwola na zakup średniego samochodu.

W roku 2018 na bieżące potrzeby związane z działalnością ochotniczych straży pożarnych w budżecie Gminy Dzwola zaplanowano wydatki w kwocie 261 500,00 zł.