Stawki podatkowe w roku 2021 na tym samym poziomie

Podczas poniedziałkowej sesji, 30 listopada 2020 roku, Rada Gminy Dzwola uchwaliła podatki lokalne na 2021 rok.

 

 

Stawka podatku rolnego została obniżona  z kwoty 146,38 zł za 1 ha przeliczeniowy do kwoty 60,00 zł za 1 ha przeliczeniowy,  analogicznie do stawki podatkowej obowiązującej w 2020 roku. Natomiast podatek leśny w 2021 roku wyniesie 43,3048 zł za 1 ha zgodnie z komunikatem Prezesa GUS. Stawki podatkowe w podatku od nieruchomości i w podatku od środków transportowych pozostają niezmienione.

Uchwały Rady Gminy Dzwola określające wysokość podatków i opłat lokalnych stanowią akty prawa miejscowego i są publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Uchwała nr XVIII/128/2020 Rady Gminy Dzwola z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Dzwola na 2021 rok

Uchwała nr XVIII/129/2020 Rady Gminy Dzwola z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Dzwola na rok 2021

Jako samorząd czujemy się odpowiedzialni za gminę i naszych mieszkańców. Nie musimy sięgać do kieszeni podatników, aby realizować zaplanowane zadania jeśli nie wymagają tego przepisy odgórne czy inflacja. Wszystko od lat jest dokładnie przemyślane i wyliczone. Podatki, owszem, są ważne i choć nikt ich płacić nie lubi, to niemniej jednak należy pamiętać, że w całości trafiają one do budżetu gminy i to głównie z podatków samorządy mogą przeprowadzać pewne inwestycje, które służą nam wszystkim. Trzeba jednak rozsądnie przeliczać i wyważać decyzje chroniąc przy tym interesy przede wszystkim mieszkańców.

Zdecydowanie stawiamy na pozyskiwanie środków zewnętrznych!