Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – gmina Dzwola na tle powiatu janowskiego i gmin sąsiednich.

 

 

Obecnie na terenie gminy Dzwola obowiązują stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi podjęte przez Radę Gminy Dzwola. W oparciu o uchwałę 
Nr /XVII/129/2016 z dnia 15 listopada 2016 r. – zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. Przedmiotowa uchwała dotyczy  ustalenia  miesięcznej wysokości stawki opłaty dla nieruchomości położonych na terenie gminy Dzwola, na których  zamieszkują  mieszkańcy.

Przyjęte stawki naliczane są od liczby osób zamieszkujących gospodarstwo domowe oraz sposobu zbierania i odbierania odpadów:


Gospodarstwo domowe
Odpady zbierane selektywnie

(stawka miesięczna)

Odpady zbierane

i odbierane nieselektywnie

(stawka miesięczna)

1-osobowe 10,00 zł 15,00 zł
2-osobowe 13,00 zł 19,00 zł
3-osobowe i więcej 19,00 zł 26,00 zł

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami w gminach wiejskich powiatu janowskiego

Gmina Batorz:

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi obliczana jest w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość:

Liczba mieszkańców zamieszkujących nieruchomość Odpady zbierane selektywnie

(stawka miesięczna)

Odpady zbierane

i odbierane nieselektywnie

(stawka miesięczna)

od 1 do 3 osób 8,10 zł od każdej osoby 15,00 zł od każdej osoby
od 4 do 6 osób 7,00 zł od każdej osoby
od 7 do 8 osób 6,50 zł od każdej osoby
9 i więcej osób od pierwszych 8 osób po 6,50,  od 9-tej
i każdej następnej  osoby po 2,00 zł

 Gmina Chrzanów:

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi obliczana jest w oparciu o gospodarstwo domowe (liczbę osób zamieszkujących gospodarstwo domowe):

Liczba osób mieszkających
w gospodarstwie
Odpady zbierane selektywnie

(stawka miesięczna)

Odpady zbierane

i odbierane nieselektywnie

(stawka miesięczna)

nie więcej niż 2 osoby 12,00 zł 18,00 zł
nie mniej niż 3 osoby i nie więcej niż 5 osób 20,00 zł 30,00 zł
nie mniej niż 6 osób 30,00 zł 45,00 zł

 Gmina Godziszów:

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi obliczana jest w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość:

Liczba mieszkańców zamieszkujących
nieruchomość
Odpady zbierane selektywnie

(stawka miesięczna)

Odpady zbierane

i odbierane nieselektywnie

(stawka miesięczna)

od 1 do 2 mieszkańców 7,50 zł od każdego mieszkańca 11,50 zł od każdego mieszkańca
od 3 do 4 mieszkańców 6,50 zł od każdego mieszkańca
od 5 do 8 mieszkańców 5,50 zł od każdego mieszkańca
od 9 i więcej mieszkańców 5,50zł od pierwszych 8 mieszkańców, od każdego następnego 1,50 zł

 Gmina Potok Wielki:

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty:

Liczba mieszkańców zamieszkujących
nieruchomość
Odpady zbierane selektywnie

(stawka miesięczna)

Odpady zbierane

i odbierane nieselektywnie

(stawka miesięczna)

1-3 mieszkańców 7,00 zł od mieszkańca 14,00 zł od mieszkańca
4-6 mieszkańców 6,00 zł od mieszkańca 12,00 zł od mieszkańca
7 i więcej mieszkańców 5,00 zł od mieszkańca 10,00 zł od mieszkańca

 GMINY MIEJSKIE

Janów Lubelski:

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi obliczana jest w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, z podziałem na teren wiejski i miejski:

Liczba mieszkańców zamieszkujących
nieruchomość
Odpady zbierane selektywnie

(stawka miesięczna)

Odpady zbierane

i odbierane nieselektywnie

(stawka miesięczna)

teren wiejski teren miejski teren wiejski teren miejski
od 1 mieszkańca 9,50 zł
od  mieszkańca
12,00 zł
od każdego mieszkańca
19,00 zł
od każdego mieszkańca
24,00 zł
od każdego mieszkańca
przekracza 5 mieszkańców 4,75 zł
od każdego następnego mieszkańca
6,00 zł
od każdego następnego mieszkańca

 Gmina Modliborzyce:

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi obliczana jest w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, z podziałem na tereny wiejski i tereny miejskie:

Odpady zbierane selektywnie

(stawka miesięczna) od mieszkańca

Odpady zbierane

i odbierane nieselektywnie

(stawka miesięczna) od mieszkańca

teren wiejski teren miejski teren wiejski teren miejski
7,00 zł od jednego mieszkańca 8,00 zł od jednego mieszkańca 12,00 zł od jednego mieszkańca 13,00 zł od jednego mieszkańca

 GMINY SĄSIEDNIE

Gmina Goraj

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi obliczana jest w oparciu o gospodarstwo domowe (liczbę osób zamieszkujących gospodarstwo domowe):

Liczba osób zamieszkujących gospodarstwo domowe Odpady zbierane selektywnie

(stawka miesięczna)

Odpady zbierane

i odbierane nieselektywnie

(stawka miesięczna)

1 osoba 10,00 zł 15,00 zł
2 osoby 14,00 zł 21,00 zł
3 do 5 osób 21,00 zł 32,00 zł
6 i więcej osób 26,00 zł 39,00 zł

 Gmina Frampol:

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi obliczana jest w oparciu o gospodarstwo domowe (liczbę osób zamieszkujących gospodarstwo domowe):

Liczba osób zamieszkujących gospodarstwo domowe Odpady zbierane selektywnie

(stawka miesięczna)

Odpady zbierane

i odbierane nieselektywnie

(stawka miesięczna)

nie więcej niż  2 osoby 15,00 zł 26,00 zł
nie mniej niż 3 osoby 23,00 zł 31,00 zł

 Sporządziła: R. Flis