Spotkanie z mieszkańcami gminy Dzwola

W dniu 5 listopada br. z mieszkańcami gminy Dzwola spotkał się Wojewoda Lubelski Pan Przemysław Czarnek. Była to już, jak zauważył w swoim krótkim wystąpieniu Wójt Gminy Stanisław Rożek czwarta wizyta Pana Wojewody w Gminie Dzwola, stwierdzając przy tym, że w okresie 44 lat funkcjonowania Gminy w strukturach województwa tarnobrzeskiego i lubelskiego wizyty wojewodów należały do rzadkości.

Organizatorem oraz gospodarzem spotkania był Poseł na Sejm RP Jerzy Bielecki. W spotkaniu z mieszkańcami uczestniczyli także Poseł na Sejm RP Sylwester Tułajew a także radni Sejmiku Województwa Lubelskiego Marek Wojciechowski i Jan Frania.

Wizyty Wojewody w gminach i powiatach województwa lubelskiego służą podsumowaniu dwóch lat rządów Prawa i Sprawiedliwości. Podczas tych spotkań wojewoda, jako przedstawiciel rządu w terenie, wskazuje kierunki zmian w województwie a także przedstawia analizę efektów działań podejmowanych przez rząd, które w bezpośredni sposób dotyczą mieszkańców naszego regionu. –Chcemy rozmawiać o państwa problemach, wsłuchujemy się w wasz głos, żeby poprawnie zdiagnozować  sytuację i znaleźć najlepsze rozwiązania – mówił Wojewoda podczas spotkania z mieszkańcami gminy. Omówiono także społeczne i gospodarcze efekty programu 500+, przywrócenie niższego wieku emerytalnego, sytuację w służbie zdrowia oraz dynamikę inwestycji w infrastrukturze drogowej na terenie województwa lubelskiego – to tylko niektóre tematy poruszane podczas spotkania Wojewody Czarnka z mieszkańcami gminy Dzwola.

Spektrum poruszanych tematów było bardzo szerokie. Rozmawiano między innymi o drogach lokalnych, sytuacji producentów owoców miękkich a także o rolnictwie ekologicznym i konkurencyjności naszych produktów na rynkach międzynarodowych.