Spotkanie rekrutacyjne do projektu “Szansa na samodzielność”

Spotkanie rekrutacyjne do projektu: “Szansa na samodzielność” odbędzie się w dniu 10.09.2020 r. o godz. 1000 w siedzibie biura projektu, tj. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dzwoli.