Spotkanie profilaktyczne w atmosferze Świąt Bożego Narodzenia

W dniu 29 grudnia 2016 r., w remizie OSP w Dzwoli Panie ze Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Dzwolskiej zorganizowały spotkanie profilaktyczne pod hasłem „Prawdy i mity o alkoholu i narkotykach”. W spotkaniu uczestniczyły dzieci, młodzież i dorośli. Gościem specjalnym spotkania był Wójt Gminy Dzwola Pan Stanisław Rożek.

W trakcie spotkania zaprezentowano film DVD „Nie zamykaj oczu. Piłem i brałem” wypożyczony z Gminnej Biblioteki Publicznej w Dzwoli. Odbyła się również pogadanka o uzależnieniach. Dzieci i młodzież chętnie wykonywały prace plastyczne oraz brały udział w różnych grach planszowych i zabawach zorganizowanych przez członkinie Stowarzyszenia. Wszyscy byli zadowoleni i fajnie się bawili bez używania portali społecznościowych.

          Spotkanie odbywało się w ciepłej atmosferze Świąt Bożego Narodzenia przy śpiewie kolęd i pastorałek przez uczestników i akompaniamencie akordeonu w wykonaniu Pan Wójta. Takie wspólne kolędowanie daje wiele radości. Było miło i wesoło chociaż za oknem panowała zimowa aura. Każdy mógł liczyć na ciepły poczęstunek. Dzieci ciekawie spędziły to grudniowe popołudnie. Na koniec wszyscy otrzymali drobne upominki.

          Podczas międzypokoleniowej integracji naszego środowiska zostały umocnione więzi społeczne oraz współpraca z lokalnymi władzami. Był to czas tradycyjnego spotkania się i wspólnych rozmów.

          Dziękujemy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dzwoli za przyznanie środków finansowych na realizację tego zadania oraz Panu Wójtowi, za poświęcony  czas i zaprezentowanie swoich umiejętności. Dziękujemy również uczestnikom za liczne zainteresowanie i miłą atmosferę oraz OSP w Dzwoli za udostępnienie sali. Pozostaną pozytywne wspomnienia i podobne plany na przyszłość.

 

tekst i zdjęcia: opracowała Teresa Kaproń

 wiceprezes SMZD