Spotkanie informacyjne dotyczące Odnawialnych Źródeł Energii (OZE)

Wójt Gminy Dzwola zaprasza mieszkańców na spotkanie prezentacyjne przykładowych instalacji wykorzystującej Odnawialne Źródła Energii (OZE).

 

 

Data zaproszenia: 21.03.2017 r. godz. 11.00
Miejsce: Urząd Gminy Dzwola
                                 Dzwola 168
                               23-304 Dzwola

Spotkanie odbędzie się 21 marca (wtorek) 2017 roku o 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy Dzwola ( Sala Narad).

Pokazy poprowadzą specjaliści z branży OZE.

W trakcie spotkania zostaną zaprezentowane przykładowe instalacje wykorzystujące OZE.

Mieszkańcy którzy podpisali umowy użyczenia na potrzeby realizacji projektu „Montaż kolektorów słonecznych i kotłów c.o. opalanych biomasą na terenie Gminy Dzwola”, będą mieli możliwość podpisania umów finansowych.

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych Mieszkańców!

                                                                                                                    Wójt Gminy Dzwola

                                                                                                                      Stanisław Rożek