Sportowy opłatek 2016

W dniu 14. 12.2016 w małej sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Dzwoli odbyło się podsumowanie powiatowego Współzawodnictwa Szkół za lata 2014/15 i 2015/16. Imprezę swoją obecnością zaszczycili: Wójt Gminy Dzwola Stanisław Rożek, Przewodniczący Rady Gminy Dzwola Kazimierz Małek i V-ce Starosta Powiatu Antoni Kulpa. Honory gospodarza pełnił dyrektor szkoły Stanisław Rawski.

Ponadto udział wzięli dyrektorzy i nauczyciele wychowania fizycznego za całego powiatu janowskiego. Podczas spotkania zostały wręczone medale 70-lecia LOZTS, puchary szkołom, które zdobyły miejsca 1-6 we współzawodnictwie sportowym. Miło nam donieść, że jednym z odznaczonych był dyrektor szkoły Stanisław Rawski, który otrzymał medal 70-lecia LOZTS, podobne odznaczenie otrzymali Wójt Gminy Dzwola Stanisław Rożek i pani dyrektor ZS w Kocudzy  Bożena Dubiel. Najwięcej pucharów (łącznie 4) w prowadzonych punktacjach zdobyła szkoła w Dzwoli. Ponadto UKS Spartakus Dzwola otrzymał 5 pucharów za osiągnięte wyniki sportowe we współzawodnictwie wojewódzkim klubów w tenisie stołowym oraz sprzęt sportowy za sezon 2015/16. Został również wręczony przez Pana Wójta List Gratulacyjny, opiekunowi UKS Spartakus Dzwola za osiągnięcia sportowe klubu w sezonie 2015/16.
   Spotkanie zakończyło się świąteczną atmosferą po przełamaniu się opłatkiem i złożeniem sobie życzeń świątecznych i noworocznych wszystkich uczestników