Ruszają projekty dla osób bezrobotnych

Obecnie na terenie województwa lubelskiego realizowanych jest wiele projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach, których beneficjenci mogą zostać objęci: szkoleniami zawodowym, komputerowymi i językowymi, doradztwem zawodowym, pośrednictwem pracy, stażem.


Projekty skierowane są do osób zamieszkujących na terenie województwa lubelskiego, pozostających bez zatrudnienia, które chcą podnieść swoje kwalifikacje, zwiększyć doświadczenie zawodowe i znaleźć pracę.

    Plakat Lubelska Akadmia Kwalifikacji         plakat         Plakat Lepsza Przyszłość