Rusza 13. edycja konkursu „Policjant, który mi pomógł”

Przed nami 13. edycja konkursu Policjant, który mi pomógł. Jego istotą jest wyróżnienie tych funkcjonariuszy, którzy w ocenie społecznej charakteryzują się wyjątkowym profesjonalizmem w zakresie indywidualnej pomocy osobom pokrzywdzonym przemocą domową oraz zaangażowani są w budowanie lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy.

Policjant, który mi pomógł to konkurs, organizowany przez Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ. Co ważne, konkurs trwa nieprzerwanie od 2008 roku. Od tego czasu odbyło się już 12 edycji konkursu, podczas których wyłoniono 60 laureatów zasługujących – w ocenie społeczeństwa – na szczególne wyróżnienie. 

Kandydatów zgłaszać mogą zarówno osoby indywidualne, jak i przedstawiciele organizacji oraz instytucji (z wyjątkiem Policji). Laureatów konkursu wybierze Kapituła, składająca się z pracowników Pogotowia „Niebieska Linia” IPZ, laureatów ostatnich trzech edycji konkursu oraz przedstawiciela Komendanta Głównego Policji.

Wybór laureatów odbywa się na podstawie szczegółowej analizy uzasadnień, zawartych w formularzach zgłoszeniowych. Pod uwagę bierze się zaangażowanie kandydatów w działania na rzecz wdrażania w środowiskach lokalnych systemowych rozwiązań w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ich doświadczenie i zaangażowanie w pomoc osobom doznającym przemocy. 

Zgłoszenia należy przesyłać do 31 maja br. za pomocą formularza:

Konkurs odbywa się pod patronatem Komendanta Głównego Policji.