Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu!

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego“, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 21.05.2018 r. do dnia 08.06.2018 r.

            Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych.

            Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji ww. projektu można uzyskać w Urzędzie Gminy Dzwola, Dzwola 168, tel. (15) 87 52 215 oraz na stronie http://www.azbest.lubelskie.pl

            Druki Zgłoszeń lokalizacji oraz Oświadczenia  można pobrać z ww. strony – Zakładka Krok po kroku oraz ze strony: https://archiwum.dzwola.eu/, https://ugdzwola.bip.lubelskie.pl/index.php?id=80, a także w Urzędzie Gminy Dzwola.

 

                                                                               Wójt Gminy Dzwola

                                                                                /-/ Stanisław Rożek

azb-thumbnail

Zgłoszenie lokalizacji

Oświadczenie

Ocena_stanu