Rozbudowa drogi krajowej 74 – odpowiedź GDDKiA na stanowisko Wójta

Wójt Gminy Dzwola Wiesław Dyjach informuje Mieszkańców gminy Dzwola, iż w dniu 18 czerwca 2019 r. na sekretariat Urzędu wpłynęła odpowiedź Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie

 

odnośnie uwag zgłoszonych w stanowisku Wójta Gminy Dzwola wypracowanych na podstawie zgromadzonych uwag przekazanych przez Mieszkańców, przedsiębiorców oraz radnych gminnych i powiatowych. Poniżej przedstawiam Państwu treść pisma oraz dla przypomnienia stanowisko w sprawie projektu „Rozbudowy drogi krajowej nr 74 na odcinku Janów Lubelski – Frampol od km 213+106 do km 224+948”.

 

                                                                                              Wójt Gminy Dzwola
                                                                                                  Wiesław Dyjach