Remonty kolejnych odcinków dróg.

W dniu 23.05.2018 roku dokonano odbioru przebudowy drogi powiatowej nr 2810L  Krzemień – Chrzanów – Goraj w lokalizacji km O+041 do 0+141.

 

 

 

Przebudowa drogi polegała na wzmocnieniu istniejącej nawierzchni warstwą betonu – asfaltową oraz wykonaniu poboczy z kruszywa drogowego. Wykonawcą była firma PRDM z Janowa Lubelskiego a całość prac kosztowała 31 488,00 złotych brutto, przy podziale w kosztach: 17 318,00 złotych tj. 55% Gmina Dzwola i 14 170,00 złotych – 45 % Powiat Janowski.

 

Kontynuowana jest także przebudowa drogi powiatowej nr 2823L Krzemień Drugi – Flisy, w lokalizacji: od km 2+158 do km 4+172 (dojazd do mostu). Przebudowa polega na wykonaniu warstwy profilującej z betonu asfaltowego o zmiennej grubości oraz warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego. Przewidziane jest także wykonanie zatoki autobusowej na wysokości boiska sportowego oraz utwardzenie poboczy kruszywem drogowym.

Wykonawcą zadania jest firma WOD-BUD sp. z o.o z Kraśnika. Łączny koszty zadania to 1 246 000,00 złotych brutto. Wkład własny Gminy Dzwola wynosi 55% wartości kosztorysowej zadania czyli 685 300,00 złotych, wkład Powiatu Janowskiego – 45 % wartości zadania, tj. w kwocie 560 700,00 złotych.