Remonty dróg gminnych

Remont dwóch odcinków dróg gminnych w Kocudzy Trzeciej został zakończony. Prace na drodze gminnej leżącej na działce nr ew. 1039 o dł. 450 mb prowadzącej do „Tynka” rozpoczęto od geodezyjnego wskazania pasa drogowego, oraz robót przygotowawczych polegających na uzupełnieniu zagłębień i wyrównaniu drogi piaskiem. Stary niedrożny przepust został zastąpiony nowym przepustem.

 

 

Na całej długości na szerokości 3 mb wykonano warstwę konstrukcyjną nawierzchni o grubości 10 cm z mieszanki kruszywa dolomitowego. Łączny koszt remontu tej drogi opiewał na kwotę 27 091 zł. Prace wykonała firma TOMTRANS Tomasz Wojciechowski z Kocudzy Trzeciej.

 

Drugi wyremontowany odcinek drogi o dł. 173 mb, to droga nr 109014L prowadząca do granicy z gminą Frampol. Prace modernizacyjne polegały na wykonaniu dolnej warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa dolomitowego, wykonaniu nawierzchni bitumicznej i plantowaniu poboczy. Wartość zadania opiewała na kwotę 56 288,28 zł. Prace modernizacyjne wykonała firma Pana Antoniego Chorębały z Janowa Lubelskiego.