Remont drogi gminnej w Branewce – Kolonii

W dniu 10 grudnia 2019 r. dokonano odbioru zadania inwestycyjnego obejmującego “Remont drogi gminnej (nr ewid. 337) w miejscowości Branewka – Kolonia” o długości 210 m.

 

Zadanie wykonane zostało ze środków własnych Gminy i środków z Funduszu Sołeckiego w miejscowości Branewka – Kolonia. Wartość inwestycji wyniosła 32 287,50 zł. Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. w Janowie Lubelskim.
Prace remontowe przeprowadzone na drodze, polegały na wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5mm oraz dwóch warstw nawierzchni bitumicznej o łącznej grubości 7 cm.

Należy tutaj nadmienić, iż po wykonaniu nawierzchni Mieszkańcy miejscowości Branewka – Kolonia wraz z Sołtysem wsi postanowili czynem społecznym wykonać, i wykonali obustronnie pobocza z kruszywa, które dostarczyła na te potrzeby Gmina Dzwola. Wspólna praca i zaangażowanie Mieszkańców  bardzo cieszy, jest to dobry przykład dla innych.

Brawo dla Mieszkańców miejscowości Branewka – Kolonia!