Relacja z gminnych zawodów sportowo-pożarniczych

             W niedzielne słoneczne popołudnie, w dniu 18 czerwca 2017 r. na  boiska sportowym w Krzemieniu Drugim odbyły się zawody sportowo – pożarnicze jednostek OSP z terenu gminy Dzwola.

 

 

Gospodarzem tegorocznych zawodów była jednostka OSP w Krzemieniu Drugim. Do zmagań z 12 jednostek funkcjonujących w gminie przystąpiło 10 jednostek, tj. Branew, Branewka, Dzwola, Kocudza Dolna, Kocudza Druga, Konstantów, Krzemień Pierwszy, Krzemień Drugi, Zdzisławice, Zofianka Dolna. Oprócz męskich drużyn pożarniczych w zawodach udział wzięły także: Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z Krzemienia Drugiego, Kobieca Drużyna Pożarnicza z Krzemienia Drugiego oraz Kobieca Drużyna Pożarnicza z Kocudzy Drugiej. Do zawodów głównych przystąpiło 10 drużyn męskich oraz KDP z Krzemienia Drugiego i Kocudzy Drugiej. Strażacy zgodnie z Regulaminem zawodów  sportowo – pożarniczych zmagali się w dwóch dyscyplinach: sztafecie oraz w ćwiczeniu bojowym, natomiast MDP z Krzemienia Drugiego brała udział w zmaganiach CTIF zgodnie z Regulaminem młodzieżowych zawodów sportowo – pożarniczych.

       Oprócz wyżej wymienionych konkurencji została przeprowadzona również bardzo widowiskowa musztra, którą najlepiej wykonała drużyna OSP Zdzisławice. Poniżej tabela przedstawiająca osiągnięcia poszczególnych drużyn w zawodach.

Kolejność wylosowana Jednostka OSP Sztafeta (czas, sek.) Ćwiczenie bojowe (czas, sek.) Punkty Zajęte miejsce
1. Kocudza Druga 68,20 54,11 122,31 IX
2. Konstantów 61,90 36,00 97,9 I
3. Krzemień Drugi 64,30 58,60 122,90 X
4. Kocudza Dolna 64,10 53,60 117,70 VI
5. Branew 63,70 43,70 107,40 IV
6. Krzemień Pierwszy 68,70 52,40 101,30 VII
7. Branewka 62,20 39,10 101,30 III
8. Dzwola 60,70 39,20 99,90 II
9. Zdzisławice 65,30 55,90 121,20 VIII
10. Zofianka Dolna 64,40 50,30 114,70 V

Kobiece Drużyny Pożarnicze

1. KDP Kocudza Druga 71,18 84,30 155,48 II
2. KDP Krzemień Drugi 73,40 61,40 134,80 I

          Czas MDP z Krzemienia Drugiego w systemie CTIF wynosił 71,00 s. Wszystkie drużyny otrzymały dyplomy oraz pamiątkowe puchary. Puchar za najlepiej wykonane ćwiczenie bojowe otrzymała OSP Konstantów.

         Na zawodach strażackich zostały wręczone Medale dla zasłużonych Druhów OSP.

Druh Stanisław Rożek – Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Dzwoli uroczyście wręczył Złote Medale „Za zasługi dla pożarnictwa” po raz drugi, czterem członkom OSP Konstantów:

– Dh Janowi Flis s. Michała,DSC_0481

– Dh Stanisławowi Portka,

– Dh Janowi Jargiło s. Wojciecha,

– Dh Józefowi Bielak.

Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” nadawany jest za wyróżniającą się działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej.

          W dniu 19 czerwca 2017 r. (poniedziałek) przy strażnicy OSP Krzemień Drugi odbył się przegląd sprzętu gaśniczego będącego w  posiadaniu OSP z terenu gminy Dzwola. Przeglądu sprzętu dokonała Komisję wyznaczona przez Wójta Gminy Dzwola.

           Gratulujemy uczestnikom!!!