Relacja z drugiej edycji akcji oddawania krwi

W dniu 4 października 2020 r. w związku z kolejną inicjatywą Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzwoli odbyła się po raz drugi akcja honorowego krwiodawstwa przeprowadzona przez ekipę medyczną Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie w specjalnym autobusie do poboru krwi.

Krew oddały 33 osoby, 5 osobom się to nie udało. Zainteresowanie akcją było duże, dlatego też akcja zostanie kontynuowana po raz trzeci 17 stycznia 2021 roku.
Patronat nad akcją objął Wójt Gminy Dzwola – Wiesław Dyjach, który też ufundował drobne upominki dla honorowych dawców.
 
Dziękujemy wszystkim za zainteresowanie akcją!!!