Przypominamy o konieczności wymiany dowodu osobistego

Sprawdź ważność swojego dowodu osobistego. Termin ważności znajduje się w prawym dolnym rogu dowodu. Przypominamy, że wniosek na dowód osobisty osoba pełnoletnia składa osobiście, załączając aktualne zdjęcie. Zwracamy uwagę, że zdjęcie musi spełniać ustawowe wymogi, osoba musi znajdować się w pozycji frontalnej i patrzeć na wprost.

Więcej informacji dot. wniosku na dowód osobisty i wymagań dotyczących fotografii na stronie obywatel.gov.pl.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego można również złożyć za pośrednictwem strony epuap.gov.pl, ale do tego musimy mieć potwierdzony profil zaufany lub podpis elektroniczny.

Ważne jest więc, aby sprawdzić już teraz ważność posiadanego dowodu osobistego.

Przechwytywanie