Przyjacielska wizyta

W dniu 15 lutego wizytę w Urzędzie Gmin w Dzwoli złożył Wójt Gminy Turawa w woj. opolskim Pan Waldemar Kampa. Do spotkania samorządowców doszło po wielu latach przy okazji okolicznościowego pobytu Wójta Kampy w regionie. Wójt Gminy Dzwola Stanisław Rożek zapoznał Gościa z problemami gminy, planami jej rozwoju oraz prowadzonymi w chwili obecnej przedsięwzięciami.

Panowie Wójtowie wymienili poglądy oraz spostrzeżenia dotyczące pracy samorządowej a w perspektywie do nawiązania szerokiej współpracy miedzy oddalonymi od siebie o 400 km gminami.

Gmina Turawa jest gminą wiejska, położoną w województwie opolskim, w powiecie opolskim. Powierzchnia gminy wynosi 171,5 km². Składa się z 12 sołectw, w których zamieszkuje prawie 10 tys. mieszkańców. W 2008 roku w gminie wprowadzono język niemiecki jako język pomocniczy. W obszarze gminy znajdują się Jeziora Turawskie oraz atrakcyjny kompleks leśny. Z tego też względu wiodącą funkcją gminy jest turystyka i wypoczynek, a także dodatkowo rolnictwo i mieszkalnictwo. Na terenie gminy, w miejscowości Zawada funkcjonuje Centrum Handlowe – C H Turawa Park.

????????????????????????????????????