“Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Janowskiego”

W związku z obowiązkiem zapewnienia trwałości w/w projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFRR, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3; Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim ogłasza nabór na listę rezerwową.