Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

W związku z obowiązkiem zapewnienia trwałości projektu pn: ,,Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Janowskiego” współfinansowanego przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie: 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim ogłasza nabór na listę rezerwową projektu.

Rekrutacja przeprowadzona będzie w terminie od 11 marca 2019r. do 08 kwietnia 2019r. do godz. 15.30 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim przy ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 29, pok. nr 7.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Przeciwdziałanie wykroczeniu społecznemu