Przebudowa podłączenia drogi gminnej ( tzw. Godziszowski Wygon) do drogi powiatowej Dzwola – Goraj w miejscowości Kocudza Górna

W miesiącu wrzesień 2017 roku zakończono przebudowę podłączenia Drogi Gminnej nr 109032L Branew –  Branew Sapy (tzw. Godziszowski Wygon) do Drogi Powiatowej nr 2811L Dzwola – Goraj.

 

W zakres zadania wchodziło wykonanie zjazdu o nawierzchni z betonu asfaltowego w pasie drogi powiatowej oraz z kruszywa drogowego w pasie drogi gminnej. Pod zjazdem wykonano przepust ramowy 120X120 o długości 11 metrów i spadku podłużnym 1%. Na wlocie i wylocie przepustu wykonano przyczółki w formie ścian żelbetowych, zabezpieczający prawidłowy przepływ wód opadowych. W obrębie skarp wykonano zabezpieczenie skarp płytami drogowymi typu JOMBO. 

DSC_0080

Przeciwskarpę na rowie dopływowym umocniono gabionami o wysokości 1,0 metra na długości 4 metrów oraz o wysokości 0,5 metra na długości 16 metrów na długości około 20 metrów wykonano rów odpływowy ułatwiający odpływ wód opadowych. W obrębie podłączenia ustawiono stalowe bariery energoochronne.

DSC_0060

Przebudowane podłączenie z drogą powiatową jest połączeniem z drogą gminną nr 109032L Branew – Branew Sapy, ponadto stanowi połączenie miejscowości Kocudza Górna z polami rolnymi Branew Sapy i dalej z miejscowością Branew. 

DSC_0084

Wykonana przebudowa zjazdu ułatwi rolnikom dojazd pojazdami mechanicznymi do pól położonych przy „wygonie Godziszowskim”. W przyszłości po wykonaniu modernizacji drogi gminnej nr 109032L stanowić może połączenie miejscowości Kocudza Górna z miejscowością Branewka a także objazdową drogę okalającą Gminę Dzwola.

Głównym Wykonawcą robót budowlanych była WODREM Rafał Bownik z Janowa Lubelskiego a łączny koszt wykonania zadania wyniósł 56.498,82 złotych brutto (zjazd asfaltowy oraz przepust z umocnieniami). Natomiast dojazd z kruszywa drogowego z nadaniem spadku wyniósł 10.594,00 złotych brutto.

DSC_0089

W sumie Gmina Dzwola na realizację całości zadania wydatkowała łącznie kwotę 76.625,32 złotych brutto:

  1. Opracowanie projektu bud – wyk.              7. 995,00 złotych brutto
  2. Usługa inspektora nadzoru              1. 537,50 złotych brutto
  3. Przebudowa podłączenia           56. 498,82 złotych brutto
  4. Wykonanie dojazdu z drogi gminnej     10.594,00 złotych brutto

DSC_0069

DSC_0093

DSC_0078