Przebudowa drogi powiatowej nr 2825L Dzwola – Kocudza Druga w zakresie parkingu

W dniu 16.06.2016 roku zostały zakończone prace odbiorowe na zadaniu „ Przebudowa drogi powiatowej nr 2825L Dzwola – Kocudza Druga w zakresie parkingu do dziesięciu miejsc parkingowych w miejscowości Kocudza Pierwsza od km 5+159,50 do km 5+222,00.

Parking wybudowała firma Bud-Bruk Mirosław Małek,  projekt wykonał PRO-NAD Jan Świderski. Łączny koszt zadania wyniósł 62.150,00 złotych brutto.

Inwestycja  została sfinansowana ze środków budżetu gminy Dzwola w kwocie 31.075,00 złotych oraz środków z budżetu Starostwa Janowskiego w kwocie również 31.075,00 zł.

Powstały parking przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa użytkowników drogi powiatowej oraz poprawi komfort mieszkańców biorących udział w  uroczystościach kościelnych.