Przebudowa drogi Krzemień – Flisy

W połowie kwietnia ruszy przebudowa dwukilometrowego odcinka drogi powiatowej Krzemień Drugi – Flisy (od boiska sportowego w Krzemieniu w stronę miejscowości Flisy).

 

Czwartego kwietnia, w obecności Starosty Janowskiego – Grzegorza Pyrzyny, Wicestarosty – Antoniego Kulpy, Skarbnik Powiatu – Barbary Fuszary oraz Wójta Gminy Dzwola – Stanisława Rożka została podpisana przez Witolda Kuźnickiego – Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych i Zdzisława Adama Wojtaszka – Prezesa firmy WOD-BUD Sp. z o.o. z Kraśnika umowa na realizację robót budowlanych. Podpisana została również umowa z inspektorem nadzoru – Janem Świderskim.

Całość zadania w kwocie 1 246 000,00 zł wspólnie sfinansuje Powiat Janowski i Gmina Dzwola w proporcji 45% : 55%.

W ramach zadania zostanie wykonana nowa nawierzchnia asfaltowa, zatoka autobusowa, pobocza zostaną utwardzone materiałem kamiennym i zostanie wymienione oznakowanie pionowe.

Planowane zakończenie robót to 31 lipca 2018r.

Na zdjęciu (od lewej): Krzysztof Brewczak – kierownik budowy, Zdzisław Adam Wojtaszek, Witold Kuźnicki, Barbara Fuszara, Grzegorz Pyrzyna, Stanisław Rożek, Jan Świderski, Antoni Kulpa, Grzegorz Rachwał

 

Grzegorz Rachwał – Kierownik Wydziału Inwestycji i Nadzoru Zarządu Dróg Powiatowych; foto: Alina Boś

Materiały źródłowe: Powiat Janowski