Prośba Wójta Gminy Dzwola do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Gmina Dzwola w latach 2007 – 2013 nie została objęta systemem płatności dla obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) w ramach PROW. Wójt Gminy Dzwola – Stanisław Rożek widząc trudną i krzywdzącą sytuacją w jakiej znaleźli się rolnicy z Gminy Dzwola, pismem z dnia 3 marca 2016 r. zwrócił się z prośbą do Pana Krzysztofa Jurgiela – Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z uprzejmą prośbą o uwzględnienie terenu Naszej Gminy w systemie płatności ONW w ramach działania „Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.