Promesa w wysokości 260 000 zł dla Gminy Dzwola

W dniu 16 listopada 2016 r. Wójt Gminy Dzwola – Stanisław Rożek odebrał z rąk Wojewody Lubelskiego profesora Przemysława Czarnek promesę dotacji celowych na zadania związane z odbudową infrastruktury komunalnej oraz ochronę wąwozów lessowych przed erozją.

 

Gmina Dzwola w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, otrzymała po raz drugi dofinansowanie na zadanie: „Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 113553L od km 0+220 do km 1+080 w miejscowości Branew Szlachecka. Wysokość dotacji w pierwszej promesie wynosiła 200 000 zł i został zwiększona w kolejnej promesie o 60 000 zł. Łączna wysokość dotacji wynosić będzie 260 000 zł, nie więcej jednak niż 80 % wartości zadania po udzieleniu zamówienia publicznego. Całkowity koszt realizowanego zadania: 335 062,79 zł.