Promesa na wygon szlachecki w Branwi.

W dniu 27 lipca 2016 roku Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek wraz z Wicewojewodą Robertem Gmitruczukiem przekazali samorządowcom promesy dotacji celowych na działania związane z przeciwdziałaniem skutkom klęsk żywiołowych oraz związanych z zabezpieczeniem wąwozów lessowych przed erozją.

Wśród 20 jednostek samorządu terytorialnego promesę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji otrzymała także Gmina Dzwola. Wojewoda Lubelski wręczył Wójtowi Gminy Stanisławowi Rożkowi dokument potwierdzający dofinansowanie kwotą 200 tys. zł zadania pn. utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 113553L o długości 860 mb. w miejscowości Branew Szlachecka. Wg kosztorysu inwestorskiego wartość zadania oszacowano na kwotę prawie 460 tys. zł. Pozostałe, niezbędne środki na realizację zadania pochodzić będą z rezerwy budżetowej Gminy. Rozstrzygnięcie przetargu i wybór wykonawcy nastąpi w dniu 29 lipca 2016 r. Termin wykonania zamówienia został ustalony na dzień 30.10.2016 roku, w projekcie przewidziano wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem w postaci studni kaskadowych.