Promesa dla Gminy Dzwola

W dniu 7 marca w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie Wojewoda Lubelski prof. Przemysław Czarnek  wręczył  promesy dotacji celowych przyznane przez ministra spraw wewnętrznych i administracji na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego związanych z zabezpieczeniem wąwozów lessowych przed erozją. Dotacje na łączną kwotę ponad 6,1 mln zł otrzymało 29 gmin i 2 powiaty (31 zadań).

Gmina Dzwola otrzymała jedną z największych dotacji w kwocie 310 tys. zł, z przeznaczeniem na zadanie „Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 113570L od m 0 + 102 do km 1 + 646 w miejscowościach Branew Ordynacka i Branew Szlachecka”. Promesę z rąk Wojewody Lubelskiego odebrał Wójt Gminy Stanisław Rożek.

 Na realizację zaplanowanych inwestycji samorządy mają czas do końca roku.