Projekt: “Nowe Perspektywy”

Wielkopolska Agencja Rozwoju Sp. z o. o. na podstawie umowy nr 33/RPLU.09.03.00-06-0082/16-00 zawartej z Instytucją Zarządzającą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 rozpoczęła realizację projektu pt. “Nowe Perspektywy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa kobiet poprzez podniesienie wiedzy i umiejętności w sferze uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej.

W ramach projektu przewidziane jest przyznanie środków finansowych w postaci dotacji bezzwrotnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Termin rekrutacji: 01.06.2017 – 30.06.2017

Więcej informacji udziela:

Biuro Projektu
ul. Żelazna 28
20-342 Lublin
tel. 883 662 887