Projekt: “Młodzi Aktywni”

Instytutu Rozwoju Zasobów Ludzkich informuje o rozpoczęciu realizacji na terenie woj. lubelskiego projektu „Młodzi Aktywni”, którego celem jest wzrost aktywności zawodowej osób w wieku 15-29 lat poprzez identyfikację potrzeb, poradnictwo zawodowe, szkolenia, staże oraz pośrednictwo pracy.

Uczestnikiem Projektu może być osoba, która spełnia następujące warunki:
– jest w wieku 15-29 lat,
– zamieszkuje na terenie woj. lubelskiego,
– pozostaje bez pracy,
– nie uczestniczy w kształceniu i szkoleniu.
Priorytetowo traktowane są m.in. osoby bierne zawodowo, osoby z niepełnosprawnościami, zamieszkałe na terenie wiejskim, bez doświadczenia zawodowego, spełniające powyższe kryteria.
adres