Projekt dla osób bezrobotnych

Ośrodek Kształcenia Zawodowego ELPRO zaprasza osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędzie pracy na terenie województwa lubelskiego w wieku 30+, z wykształceniem maksymalnie ponadgimnazjalnym do udziału w projekcie pn.: Instalator Urządzeń Energii Odnawialnej.
 
 

Uczestnicy projektu mają zapewnione:
– stypendium szkoleniowe
– stypendium stażowe 1750 zł netto
– zwrot kosztów dojazdu
– pokrycie kosztów egzaminu na Uprawnienia Elektryczne oraz Egzaminu zawodowego na Instalatora OZE w Urzędzie Dozoru Technicznego
– serwis kawowy
 
Po odbytym szkoleniu Uczestnicy biorą udział w obowiązkowym 3 miesięcznym stażu!
 
Więcej informacji oraz dokumenty aplikacyjne znajdują się na stronie:  https://elpro.lublin.pl/dofinansowania/realizowane/skuteczna-aktywizacja