Program budowy 100 obwodnic na lata 2020 – 2030

Budowę 100 obwodnic o łącznej długości ok. 820 km do 2030 r. zapowiedział rząd. Koszt projektu to blisko 28 mld zł, zaplanowano również budowę obwodnicy w Dzwoli, w ciągu drogi krajowej nr 74.

 

Miejsca do realizacji obwodnic wybrano m.in. w oparciu o natężenie ruchu, w tym ruchu ciężkiego, liczby wypadków i ich ofiar, koniecznością zachowania zrównoważonego rozwoju kraju – deklaruje Ministerstwo Infrastruktury.

Ruch pojazdów przez środek miejscowości i uciążliwości z tym związane: korki, zanieczyszczenie powietrza, hałas, to codzienność wielu Polaków. Aby zwiększył się komfort życia mieszkańców zatłoczonych dziś miast i miasteczek, wybudujemy w ciągu 10 lat 100 obwodnic, które wyprowadzą ruch tranzytowy poza tereny zabudowane i przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa na drogach” – zapowiada minister infrastruktury Pan Andrzej Adamczyk.

Więcej informacji:
https://www.gov.pl/web/infrastruktura/wojewodztwo-lubelskie

https://www.gov.pl/web/infrastruktura/program-budowy-100-obwodnic-na-lata-2020—2031