Próby wyłudzenia pieniędzy z Programu 500+

W  związku  z  pojawiającymi  się  coraz  częściej  próbami  wyłudzenia  pieniędzy  od  osób chcących złożyć  wniosek  o  świadczenie  wychowawcze,  w  szczególności  przez  oferowanie odpłatnych wniosków w witrynach internetowych informujemy, że są to próby wprowadzenia w błąd obywateli,  w  żaden  sposób  niezwiązane  z  Programem  „Rodzina  500+”.

Wniosek  o  przyznanie świadczenia wychowawczego  jest  drukiem  bezpłatnym  i  można  go  złożyć  przez  internet  lub osobiście w Urzędzie Miasta/Gminy lub Ośrodku Pomocy Społecznej właściwym ze względu na zamieszkanie osoby ubiegającej się.

Jednocześnie informujemy mieszkańców  Gminy Dzwola, iż wnioski na świadczenie wychowawcze ( 500+)  są przyjmowane w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dzwoli. Ponadto  informujemy interesantów, iż w miesiącu maju 2016 r. został zmieniony rozkład czasu pracy dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzwoli:

– 7 maj 2016 r. (sobota) – dzień pracy,

– 27 maj 2016 r. (piątek) – dzień wolny od pracy.