Preferencyjny Kredyt obrotowy dla producenta rolnego – Symbol KO

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Janowie Lubelskim, informuje iż od dnia 03.03.2016 roku rozpocznie przyjmowanie wniosków o Kredyt obrotowy dla producenta rolnego – Symbol KO, który złożył wniosek do ARiMR o przyznanie jednolitej płatności obszarowej za 2015 r. i do dnia złożenia wniosku kredytowego nie otrzymał całości płatności z w/w tytułu.

 

Przy ubieganiu się o kredyt obowiązują uproszczone zasady oceny zdolności kredytowej.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania kredytu dostępne są w Centrali oraz Oddziałach Powiatowego Banku Spółdzielczego w Janowie Lubelskim.

 

 

Podstawa prawna:

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2016 r. poz. 170 w Dzienniku Ustaw, zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 6 lutego 2015 r. poz. 187 w Dzienniku Ustaw wrazz późniejszymi zmianami.