Prace modernizacyjne przy świetlicy wiejskiej w Krzemieniu Drugim w toku

Od miesiąca września br. trwają prace związane z modernizacją świetlicy wiejskiej w Krzemieniu Drugim. W ramach prac wykonana została już wymiana pokrycia dachowego z leciwego i szkodliwego eternitu na blachę trapezową.

Przy okazji wymiany pokrycia dachowego wykonany został szczegółowy remont syreny alarmowej. Koszt powyższych prac wyniósł 52 394,53 zł i został zapłacony w całości ze środków własnych Gminy Dzwola.

Ponadto w chwili obecnej trwają pracę termomodernizacyjne budynku polegające na dociepleniu ścian styropianem o grubości 10 cm. Docelowo na ścianach budynku zostanie położony tynk ozdobny w przyszłym roku, w miarę sprzyjających warunków atmosferycznych. Dodatkowo w budynku wykonana zostanie ściana działowa modułowa oraz zostanie zakupiona nagrzewnica.

W sąsiedztwie świetlicy wiejskiej stworzony zostanie plac zabaw dla dzieci, siłownia zewnętrzna oraz elementy małej architektury. Plac zabaw zostanie wyposażony w urządzenia: huśtawkę rodzinną, karuzelę metalową i bujak sprężynowy. Natomiast w skład wyposażenia siłowni zewnętrznej będą wchodzić następujące urządzenia: wyciskanie siedząc, biegacz, wioślarz, orbitrek, motyl integracyjny. Elementami małej architektury będą: ławeczka, ławka parkowa z oparciem, kosz na śmieci oraz tablica informacyjna.

Na wykonanie części z w/w prac jednostka OSP w Krzemieniu Drugim pozyskała dofinansowanie w kwocie 130 000,00 zł ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW 2014-2020, za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Leśny Krąg”.