Pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikroprzedsiębiorców

Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim ogłasza nabór wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikroprzedsiębiorców.

 

Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia, nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. We wniosku o umorzenie mikroprzedsiębiorca oświadcza o fakcie nie zmniejszenia stanu zatrudnienia. Wnioski wraz z pozostałymi dokumentami należy składać drogą elektroniczną, a w przypadku braku możliwości złożenia wniosku elektronicznie można go złożyć w formie papierowej w skrzynce podawczej w budynku PUP przy ul. Jana Zamoyskiego 70 w Janowie Lubelskim.

Więcej informacji pod linkiem.