Powszechny Spis Rolny 2020 – stanowisko komputerowe w Urzędzie Gminy Dzwola

Gminny Komisarz Spisowy informuje, że od 1 września do 30 listopada 2020 r. w Urzędzie Gminy Dzwola zapewniony został bezpłatny dostęp do stanowiska komputerowego z zainstalowanym oprogramowaniem umożliwiającym przeprowadzenie samospisu internetowego w Powszechnym Spisie Rolnym 2020.

Stanowisko ma zapewnione środki ochronne adekwatne do bieżącego zagrożenia epidemicznego i mieści się w pokoju nr 6 – parter, w budynku Urzędu Gminy Dzwola, Dzwola 168.

Celem funkcjonowania ww. punktu jest umożliwienie realizacji obowiązku spisowego użytkownikom gospodarstw rolnych w formie samospisu, którzy nie posiadają warunków technicznych do dokonania samospisu.

Pracownicy Urzędu Gminy Dzwola wyznaczeni do wykonywania zadań w Gminnym Biurze Spisowym zapewnią wsparcie merytoryczne i techniczne  przy dokonywaniu samospisu.

W celu uniknięcia kolejek prosimy osoby zainteresowane, aby przed skorzystaniem ze stanowiska komputerowego do przekazywania danych, telefonicznie pod nr tel. 15 875 22 15 ustaliły termin wizyty w Urzędzie Gminy Dzwola.

Aplikacja do samospisu udostępniona zostanie również na stronie internetowej GUS i stronie: spisrolny.gov.pl.

Ważne informacje https://spisrolny.gov.pl/warto-wiedziec

Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy. Użytkownicy gospodarstw rolnych w ramach spisu rolnego są obowiązani do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi. Powszechny spis rolny obejmie wszystkie gospodarstwa prowadzące działalność rolniczą w Polsce.

Wiesław Dyjach – Wójt Gminy Dzwola