Powiat Janowski. Aktywizowany!

Projekt zakłada aktywizację mieszkańców powiatu janowskiego:

– w wieku powyżej 30 lat,

– bez pracy lub zamierzających odejść z rolnictwa,

 

– z niepełnosprawnością,

– gotowych podnieść swoje kwalifikacje zawodowe,

– chętnych do podjęcia zatrudnienia,

poprzez bezpłatne szkolenia tzw. „Szyte na miarę” m.in. z zakresu Cieśla/Stolarz budowlany, Opiekun osób starszych, Dekarz/ Blacharz budowlany, Krawiectwo oraz 3 miesięczne staże zawodowepośrednictwo pracy.

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020.

PJA_Plakat