Pośnik Kocudzki 2017

To właśnie tego wieczoru,
Od bardzo wielu wieków,
Pod dachem tkliwej kolędy,
Bóg rodzi się w człowieku. 

 

14 grudnia br. dwudziesty piąty raz mieszkańcy Gminy Dzwola  przełamali się opłatkiem na Pośniku Kocudzkim w Domu Ludowym w Kocudzy Drugiej.  Organizatorem tej corocznej imprezy jest Wójt Gminy Dzwola – Stanisław Rożek, Gminna Biblioteka Publiczna i Ośrodek Kultury oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzwoli. W spotkaniu uczestniczyli starsi, często samotni, mieszkańcy Gminy Dzwola oraz przedstawiciele duchowieństwa, władzy samorządowej i jednostek organizacyjnych gminy. Pośnik Kocudzki uświetniły w pierwszej kolejności jasełka przygotowane  przez uczniów Zespołu Szkół  w Kocudzy pod opieką nauczycieli: A. Cieliszak i M. Jargieło, występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej działającej przy GBPiOK w Kocudzy z opiekunem A. Krzosem oraz kolędy i pastorałki bożonarodzeniowe wykonane przez członków zespołu Marianki działającego przy Stowarzyszeniu Koło Gospodyń Wiejskich w Kocudzy Drugiej. Przed rozpoczęciem wigilijnej wieczerzy Wójt Gminy Dzwola – Stanisław Rożek złożył życzenia wigilijne i zarazem świąteczno – noworoczne, a następnie po odczytaniu ewangelii ks. kan. Jan Kardaś udzielił błogosławieństwa na spożywanie wigilijnej wieczerzy, złożył również wszystkim uczestnikom życzenia.Uczestnicy spotkania połamali się opłatkiem składając sobie nawzajem życzenia. W trakcie degustacji przygotowanych smacznych potraw wigilijnych w atmosferę świąteczną wprowadzili: Pan Józef Piecyk mieszkaniec Zofianki Dolnej i Pani Janina Oleszek mieszkanka Kocudzy Trzeciej oboje zagrali na organkach . Na zakończenie spotkania Wójt Gminy Dzwola – Stanisław Rożek żarliwie i z życzliwością  zagrał i zaśpiewał dla wszystkich gości kilka utworów bożonarodzeniowych. Wspólny posiłek, miła atmosfera, symboliczne prezenty wykonane przez uczniów z Kocudzy i czas nadchodzących prawdziwych Świąt Bożego Narodzenia pozwolił wszystkim  powspominać ten przeszły rok, pomyśleć o przyszłości radosnej i szczęśliwej, poczuć wielką magię świąteczną, zimową i bożonarodzeniową.

Przed rozpoczęciem wieczerzy wigilijnej w ramach akcji „Odblaskowa Gmina”   wręczono wszystkim uczestnikom opaski odblaskowe, które przyczynią się do większej widoczności pieszych poruszających się na drogach naszej Gminy. Przed wręczeniem przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Janowie Lubelskim: aspirant Faustyna Łazur i młodszy aspirant Paweł Pikula  przekazali informacje w formie pogadanki na temat potrzeby noszenia odblasków w celu zwiększenia bezpiecznego poruszania się pieszych na drodze oraz o innych zagrożeniach na które podatne są starsze osoby.