Ponad 500 tysięcy dla rolników z Gminy Dzwola

W dniu dzisiejszym (26 października 2020 r.) Wójt Gminy Dzwola przekazał środki w łącznej wysokość 215 919,66 zł na konta rolników, na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na terenie gminy Dzwola.

 

Rolnicy z terenu gminy Dzwola w miesiącu sierpniu 2020 r. złożyli 619 wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Realizując zapisy ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, której celem jest zmniejszenie kosztów zakupu oleju napędowego, zwrot podatku należy wypłacić do 31 października. Gmina Dzwola, zgodnie z decyzją budżetową Wojewody Lubelskiego otrzymała środki, pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa, w II terminie płatniczym 2020 r., które niezwłocznie przekazała rolnikom.

I termin:
od 1 do 29 lutego 2020 r. (faktury VAT za okres od 1 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.), wpłynęło 766 wniosków, wypłata do 30 kwietnia 2020 r. w łącznej wysokość 364 670,83 zł

II termin:
od 1 do 31 sierpnia 2020 r. (faktury VAT za okres od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r.), wpłynęło 619 wniosków, wypłata do 31 października 2020 r. w łącznej wysokość 215 919,66 zł

Stawka zwrotu w 2020 roku wynosi 1,00 zł za 1 litr oleju napędowego.
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 r. wynosi: 100,00 zł * ilość ha użytków rolnych oraz
30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.