“Pomóż dzieciom przetrwać zimę”

„Człowiek jest wielki nie przez to, co ma,
nie przez to kim jest,
lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”

                                                              Jan Paweł II

 

Zespół Szkół w Kocudzy włączył się w akcję „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”, w ramach której w dniach 21-22 listopada 2016 roku przeprowadzono zbiórkę darów. Dzięki dużemu zaangażowaniu Szkolnego Koła Wolontariatu i ofiarności darczyńców zebrano niemal 150 kg produktów, w tym: zabawki, książki, artykuły szkolne i papiernicze, środki czystości i higieny osobistej, słodycze, produkty i półprodukty spożywcze długoterminowe. Zgodnie z wolą wolontariuszy powyższe dary zostały przekazane za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzwoli rodzinom potrzebującym wsparcia, których dzieci uczęszczają do szkoły w Kocudzy.

            Bardzo dziękujemy Szkolnemu Kołu Wolontariatu i opiekunowi Pani Annie Dyjach za czas poświęcony na zbiórkę, a wszystkim darczyńcom za złożone dary.